აუდიტი

 

 აუდიტი / შემოწმება​:

  • აუდიტის პროცედურა და შემოწმების სია

  • სამუშაო გარემოს, შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის, სახლმწიფო და საერთასორისო სტანდარტის შესაბამისა, აუდიტის ჩატარება და ინსპექტირება.

  • ოფისის შრომის უსაფრთხოების აუდიტი და შემოწმება

  • ტექნიკისა და ავტომობილების შემოწმება შრომის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესაბამისად.

  • ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის სისტმის აუდიტი.