ინცინდენტის გამოძიება

  • პროცედურა

  • შრომის უსაფრთხოებასა და ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებული ინციდენტების/არშემდგარი ინციდენტების გამოძიება

  • ინციდენტის-შემდგომი გამოცდილება და შესაბამისი საკონტროლო ქმედებები

  • ანგარიშგება (რაპორტი)