რისკების შეფასება

  • ძირითადი რისკის შეფასება (GRA)

  • სამუშაოს (სპეციფიური) რისკის შეფასება

  • პროექტზე ორიენტირებული რისკის შეფასება